STRUČNA SLUŽBA

OVLAŠTENI TERENSKI ZASTUPNICI FONOGRAM-a FONOGRAM će imati svoje zastupnike na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, koji su ovlašteni da u ime FONOGRAM-a, u skladu sa zakonskim odredbama i Tarifom, evidentiraju korištenje muzičkih djela u ugostiteljskim objektima na teritoriji Bosne i Hercegovine. LISTA OVLAŠTENIH TERENSKIH ZASTUPNIKA FONOGRAM-a: 1. Mirko Pavić iz Tuzle Ovlašteni zastupnici FONOGRAM-a svoj […]

Read More

UGOVOR O ISKLJUČIVOM USTUPANJU FONOGRAMSKIH IMOVINSKO-PRAVNIH OVLAŠTENJA PRISTUPNICA – PRAVNA LICA PRISTUPNICA – FIZIČKA LICA OBRAZAC ZA PRIJAVU FONOGRAMA

Read More

Kako postati član FONOGRAM-a? Poštovani proizvođači fonograma da biste postali član FONOGRAM-a i zaštitili svoja prava, potrebno je da ispunite: Pristupnica; Ugovor o isključivom ustupanju muzičkih izvođačkih prava, koji treba ispuniti u 3 primjerka i dostaviti AIS-u na ovjeru, lično ili poštom na adresu:  Jošanička broj 55, 71 320 Vogošća Obrazac za prijavu fonograma. PRISTUPNICA Pristupnica […]

Read More