POZIV I OBAVJEŠTENJE ČLANOVIMA FONOGRAM-a

 

Obavještavamo Vas da će  4. redovna Skupština Udruženja za zaštitu prava proizvođača fonograma – FONOGRAM  biti održana u ponedjeljak, 03.07.2017. godine, u kongresnoj sali hotela „Europe“ Sarajevo (Vladislava Skarića 5, Sarajevo), sa početkom u 14 h.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

 DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda, imenovanje radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača;
  2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine;
  3. Godišnji izvještaj sa finansijskim izvještajem za 2016.godinu i finansijski plan za 2018. godinu;
  4. Usvajanje pravilnika;
  5. Aktiviranje Fonda za kulturne i socijalne namjene;
  6. Organizacija 9. Regionalne konferencije proizvođača fonograma u Sarajevu;
  7. Podrška udruženju Reprobos kao budućoj organizaciji za zaštitu reprografskih prava;
  8. Razno

Svi potrebni materijali biće dostavljeni članovima putem elektronske pošte, materijali u pisanoj formi dostupni su u sjedištu FONOGRAM-a (Jošanička 55) i biće objavljeni na internet stranici FONOGRAM-a – www.fonogram.org .

 

S poštovanjem,

Udruženje “FONOGRAM”                                                                                                     

Predsjednica Skupštine                                                                                                 

Svjetlana Guja

Leave a Reply

Your email address will not be published.