Održana 4. redovna Skupština FONOGRAM-a

U kongresnoj sali hotela “Europe” u Sarajevu jučer je održana Skupština Udruženja za zaštitu prava proizvođača fonograma “FONOGRAM”.

Skupštini je prisustvovalo 15 članova iz cijele Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu sjednice, između ostalog, našlo se usvajanje sljedećih dokumenata: Godišnjeg izvještaja za 2016. godinu, Godišnjeg plana i programa rada i finansijskog plana za 2018. godinu, seta pravilnika, aktiviranje fonda za kulturne i socijalne namjene.

Predsjednica Skupštine FONOGRAM-a, Svjetlana Guja, u uvodnoj riječi istakla je da FONOGRAM iz dana u dan bilježi sve značajnije rezultate poslovanja, kao i značajan rast kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.

Izvještaj o radu Stručne službe FONOGRAM-a u 2016. godini Skupštini je podnijela  direktorica Amra Škaljo, koja se zahvalila članovima Skupštine na dolasku, te istakla da je protekla godina bila izuzetno uspješna poslovna godina za FONOGRAM. Direktorica Škaljo je podnijela i izvještaj Stručne službe FONOGRAM-a o aktivnostima vezanim za nabavku software-a i formiranja baze podataka za potrebe raspodjele pripadajućih naknada članovima FONOGRAM-a, te istakla da je to i najznačajnija investicija u protekloj godini.

Skupština je usvojila sve predložene dokumente te donijela odluku o formiranju fonda za kulturne i socijalne namjene i uz to odluku o visini sredstava za kulturne i socijalne namjene za 2017. godinu, odluku o načinu rješavanja sporova sa korisnicima koji ne ispunjavaju svoje obaveze prema ovoj kolektivnoj organizaciji, kao i odluku o podržavanju inicijative da FONOGRAM bude domaćin 9. regionalne konferencije proizvođača fonograma, što bi bilo od velikog značaja za dalji rad.

Tokom dvosatnog trajanja Skupštine razvila se konstruktivna i kvalitetna diskusija, što su potvrdili i svi članovi Skupštine.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.