VIJESTI

Svjetski dan muzike obilježava se se svake godine 21. juna susretima i nastupima profesionalnih i amaterskih muzičara na otvorenim pozornicama. Prvi Svjetski dan muzike obilježen je u Parizu 1982. godine, a danas se održava u više od 460 gradova u preko 120 zemalja na svim kontinentima. Svim članovima FONOGRAM-a čestitamo Svjetski dan muzike!

Read More

  Obavještavamo Vas da će  4. redovna Skupština Udruženja za zaštitu prava proizvođača fonograma – FONOGRAM  biti održana u ponedjeljak, 03.07.2017. godine, u kongresnoj sali hotela „Europe“ Sarajevo (Vladislava Skarića 5, Sarajevo), sa početkom u 14 h. Za Skupštinu je predložen sljedeći  DNEVNI RED Usvajanje dnevnog reda, imenovanje radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača; Usvajanje zapisnika […]

Read More

Ima li mjesta domaćoj glazbi u regionalnom radijskom eteru? Pitanja ima li mjesta domaćoj glazbi u radijskom eteru u zemljama regije, kako glazba s ovih područja može držati korak sa svjetskom glazbenom produkcijom te koji su izazovi današnje glazbene i diskografske industrije postavila je Hrvatska diskografska udruga (HDU) na panel raspravi koja se održala u […]

Read More

OVLAŠTENI TERENSKI ZASTUPNICI FONOGRAM-a FONOGRAM će imati svoje zastupnike na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, koji su ovlašteni da u ime FONOGRAM-a, u skladu sa zakonskim odredbama i Tarifom, evidentiraju korištenje muzičkih djela u ugostiteljskim objektima na teritoriji Bosne i Hercegovine. LISTA OVLAŠTENIH TERENSKIH ZASTUPNIKA FONOGRAM-a: 1. Mirko Pavić iz Tuzle Ovlašteni zastupnici FONOGRAM-a svoj […]

Read More

UGOVOR O ISKLJUČIVOM USTUPANJU FONOGRAMSKIH IMOVINSKO-PRAVNIH OVLAŠTENJA PRISTUPNICA – PRAVNA LICA PRISTUPNICA – FIZIČKA LICA OBRAZAC ZA PRIJAVU FONOGRAMA

Read More

Kako postati član FONOGRAM-a? Poštovani proizvođači fonograma da biste postali član FONOGRAM-a i zaštitili svoja prava, potrebno je da ispunite: Pristupnica; Ugovor o isključivom ustupanju muzičkih izvođačkih prava, koji treba ispuniti u 3 primjerka i dostaviti AIS-u na ovjeru, lično ili poštom na adresu:  Jošanička broj 55, 71 320 Vogošća Obrazac za prijavu fonograma. PRISTUPNICA Pristupnica […]

Read More

Bilo koji ugostiteljski objekt, hoteli, odmarališta, kafići, restorani, ćevabdžinice, aščinice, slastičarnice… u BiH u kojim se može čuti muzika, morat će od ovog mjeseca plaćati mjesečnu naknadu na ime korištenja prava proizvođača fonograma. To je dogovoreno u martu 2015 godine., potpisivanjem Kolektivnog ugovora, između Udruženja hotelijera i restoratera BiH i kolektivne organizacije FONOGRAM, te potpisivanjem […]

Read More

19.12.2016. godine Udruženje “FONOGRAM” zaključilo je Aneks br.1 Kolektivnog ugovora o utvrđivanju tarife za plaćanje naknade za javno saopštavanje fonograma za djelatnost ugostiteljstva sa reprezentativnim udruženjem – Udruženjem hotelijera i restoratera u BiH. Razlog potpisivanja navedenog Aneksa ima za cilj efikasniju zaštitu fonogramskih prava i djelovanje prema korisnicima iz ove oblasti. Aneks ugovora objavljen je u […]

Read More