VIJESTI

STRUČNA SLUŽBA

Ovlašteni terenski zastupnici

FONOGRAM će imati svoje zastupnike na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, koji su ovlašteni da u ime FONOGRAM-a, u skladu sa zakonskim odredbama i Tarifom, evidentiraju korištenje muzičkih djela u ugostiteljskim objektima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Obrasci za korisnike

Pronađite odgovarajući obrazac:
* Ugovor o isključivom ustupanju fonogramskih imovinsko-pravnih ovlaštenja
* PRISTUPNICA – PRAVNA LICA
* PRISTUPNICA – FIZIČKA LICA
* Obrazac za prijavu fonograma

Postani član

Poštovani proizvođači fonograma postanite član FONOGRAM-a i zaštite svoja prava.

ČLANSTVO U FONOGRAM-U JE BESPLATNO!