Obavještavamo Vas da će  3.redovna Skupština Udruženja FONOGRAM  biti održana u petak, 09.12.2016. godine, u kongresnoj sali hotela „Europe“ Sarajevo (Vladislava Skarića 5, Sarajevo), sa početkom u 14 h.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

 DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda, imenovanje radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača;
  2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine;
  3. Razmatranje prijedloga i usvajanje/donošenje  Statuta:
  4. Razmatranje prijedloga i usvajanje/donošenje Poslovnika o radu Skupštine, Poslovnika o radu Upravnog odbora, te pravilika o radu Nadzornog odbora;
  5. Godišnji plan raspodjele ubranih naknada;
  6. Usvajanje seta pravilnika;
  7. Razno

 Svi potrebni materijali biće dostavljeni članovima putem elektronske pošte, materijali u pisanoj formi dostupni su u sjedištu FONOGRAM-a (Jošanička 55) i biće objavljeni na internet stranici FONOGRAM-a – www.fonogram.org .

Zvaničan poziv i obavještenje nalazi se OVDJE.

 

Categories: NOVOSTI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.