Autorsko pravo reguliše odnose koji nastaju u vezi sa stvaranjem autorskih djela u oblastima poput umjetnosti, književnosti i nauke. S obzirom na sadržaj razlikujemo moralna, imovinska i druga prava autora.

Srodna prava su prava koja su bliska (odnosno usko povezana ili srodna) autorskom pravu, pretpostavljaju već postojanje autorskog djela i imaju svoj poseban predmet zaštite.

Pravo proizvođača fonograma jedno je od ukupno šest srodnih prava koja definiše i štiti Zakon o autorskom i srodnim pravima (ZASP) pored prava izvođača, prava filmskih producenata, prava organizacija za radiodifuziju, prava izdavača i prava proizvođača baza podataka.

Proizvođač fonograma jeste fizičko ili pravno lice koje preduzme inicijativu i snosi odgovornost za prvo snimanje zvukova jednog izvođenja ili drugih zvukova, ili onoga što predstavlja zvukove.

Fonogram  je snimak zvukova izvođenja ili drugih zvukova ili onoga što predstavlja zvukove, osim ako se radi o snimku koji je uključen, odnosno ugrađen u audiovizuelno djelo.

Proizvođač fonograma ima isključivo pravo dopustiti ili zabraniti:

  • reproduciranje (umnožavanje) svojih fonograma,
  • distribuiranje (stavljanje u promet) svojih fonograma,
  • davanje u zakup svojih fonograma,
  • činjenje dostupnim javnosti svojih fonograma.

Zakon uvodi pravo na naknadu za saopštavanje javnosti, za svako reproduciranje fonograma, te za privatnu ili drugu vlastitu upotrebu proizvođač fonograma ima pravo na odgovarajuću naknadu.

Trajanje prava proizvođača fonograma je 50 godina od dana prvog fiksiranja. Ako je fonogram u tom roku zakonito izdat, prava traju 50 godina od dana prvog izdanja. Ako fonogram u tom roku nije zakonito izdat, ali je zakonito saopćen javnosti, prava traju 50 godina od dana takvog prvog saopćavanja javnosti.