Kako postati član FONOGRAM-a?

Poštovani proizvođači fonograma da biste postali član FONOGRAM-a i zaštitili svoja prava, potrebno je da ispunite:

  • Pristupnica;
  • Ugovor o isključivom ustupanju muzičkih izvođačkih prava, koji treba ispuniti u 3 primjerka i dostaviti FONOGRAM-u na ovjeru, lično ili poštom na adresu:  Jošanička broj 55, 71 320 Vogošća
  • Obrazac za prijavu fonograma.

PRISTUPNICA

Pristupnica udruženju je dokument kojim ozvaničavate svoje članstvo u “FONOGRAM”-u. Dokument jer potrebno popuniti u 3 primjerka od kojih jedan, nakon što ga zvanično zaprimimo, opečatimo i potpišemo, šaljemo nazad vama, jedan ostaje u internoj arhivi “FONOGRAM”-a dok se treći primjerak šalje Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Dokument, pristupnicu za pravna lica, možete preuzeti OVDJE.

Dokument, pristupnicu za fizička  lica, možete preuzeti OVDJE.

UGOVOR O ISKLJUČIVOM USTUPANJU FONOGRAMSKIH IMOVINSKO – PRAVNIH OVLAŠTENJA

Ugovor o isključivom ustupanju fonogramskih imovinsko – pravnih ovlaštenja je dokument kojim dajete ovlasti udruženju FONOGRAM da u vaše ime i za vaš račun kolektivno ostvaruje imovinska fonogramska prava. Jednostavnije govoreći, ovo je dokument koji “FONOGRAM”-u, kao vašem predstavniku, daje legimitet da pregovara, dogovara i uvrđuje tarife i visne naknada za sve vrste korisnika, te iste naplaćuje. Istim dokumentom obavezujete “FONOGRAM” da, slijedom odredaba Zakona države Bosne i Hercegovine, direktiva i preporuka EU i EC, te smjernica svjetske krovne organizacije diskografa IFPI, transparentno, korektno i legalno obračunava i isplaćuje naknade nositeljima prava u onom procentu koji im pripada, to jest direktno proporcionalno broju korištenja fonograma.

Dokument možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC ZA PRIJAVU fonograma

Obrazac za prijavu fonograma je, u biti, unaprijed dogovoreni obrazac čijijm popunjavanjem polažete pravo na popisana djela. Držite se redoslijeda kao što je to u urneku obrasca koji vam ovdje dajemo, jer će software za obračun naknada zahtjevati ovakav redoslijed, i svaki drugi način dostave fonograma u vašem vlasništvu predstavljat će dodatni i nepotreban napor i izgubljeno vrijeme.

Obrazac možete pruzeti OVDJE.

ČLANSTVO U FONOGRAM-U JE BESPLATNO!

ZAŠTITITE SVOJA PRAVA.

Categories: STRUČNA SLUŽBA