OVLAŠTENI TERENSKI ZASTUPNICI FONOGRAM-a

FONOGRAM će imati svoje zastupnike na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, koji su ovlašteni da u ime FONOGRAM-a, u skladu sa zakonskim odredbama i Tarifom, evidentiraju korištenje muzičkih djela u ugostiteljskim objektima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

LISTA OVLAŠTENIH TERENSKIH ZASTUPNIKA FONOGRAM-a:

1. Mirko Pavić iz Tuzle

Ovlašteni zastupnici FONOGRAM-a svoj status potvrđuju ovlaštenjem izdatim od strane FONOGRAM-a.
Svaki terenski zastupnik FONOGRAM-a dužan je da se korisniku predstavi svojom legitimacijom (ovlaštenjem) izdatim isključivo od strane FONOGRAM-a.
Pored toga, ovlašteni terenski zastupnik FONOGRAM-a dužan je da korisniku posebno ukaže na zakonsku obavezu da obezbijedi dozvolu za korištenje muzičkog repertoara, zaključivanjem ugovora sa FONOGRAM-om i da posreduje između FONOGRAM-a i korisnika pri zaključenju ugovora, te da upozna korisnika da se plaćanje ugovorne naknade vrši isključivo na žiro račun FONOGRAMA-a iz ugovora, a objavljenog na web stranici FONOGRAM-a, na osnovu faktura izdatih od strane FONOGRAM-a.
Molimo sve korisnike kojima se u ime FONOGRAM-a obrati bilo koje lice koje se ne predstavi svojom legitimacijom izdatom isključivo od strane FONOGRAM-a, da istog trenutka kontaktiraju najbližu policijsku stanicu I FONOGRAM.

 

Categories: STRUČNA SLUŽBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.