AIS i FONOGRAM nakon nedavno postignutog sporazuma sa Federalnom inspekcijom o aktivnijem učešću u sprovođenju zakonom propisanih obaveza, nastavljaju odlučno u zaštiti prava muzičkih izvođača i proizvođača fonograma.

Naime, juče je u Banjaluci održan sastanak predstavnika AIS-a i FONOGRAM-a sa čelnicima Inspektorata Republike Srpske, kako bi se poboljšala i osnažila dosadašnja saradnja, te pronašli adekvatni mehanizmi sprovođenja Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava na području Republike Srpske.

Na zajedničkom sastanku u ime AIS-a prisustvovali su potpredsjednik AIS-a Slaviša Guja i član Upravnog odbora AIS-a Miroslav Janjanin, u ime FONOGRAM-a član Upravnog odbora Siniša Kajmaković, dok su u ime Inspektorata Republike Srpske prisustvovali direktor Dragutin Škrebić i glavni republički tržišni inspektor Borka Surtov. Prisutni su se složili s činjenicom da je neinformisanost i nerazumjevanje zakonskih obaveza od strane korisnika muzičkih djela, najveća kočnica u radu kolektivnih organizacija AIS-a i FONOGRAM-a. Dogovorena je zajednička saradnja i partnerski nastup prema korisnicima, kao i da će u narednom periodu Inpektorijat Republike Srpske dati punu podršku u radu AIS-a i FONOGRAM-a.

Potpredsjednik AIS-a Slaviša Guja izrazio je zadovoljstvo spremnošću Inspektorata Republike Srpske u pravnoj zaštiti, te pomoći u regulisanju izvođačkih i fonogramskih prava. Dodao je da korisnici muzičkih djela koji ne regulišu naknade za prava izvođača muzičkih djela i prava proizvođača fonograma, nalažost nisu svjesni činjenice da je to kršenje zakona i povreda prava. AIS i FONOGRAM od početka postojanja imaju partnerski nastup prema svim kategorijama korisnika muzičkih djela, ali svako izbjegavanje plaćanja zakonom propisane naknade u narednom periodu mora biti pravno sankcionisano.

Član Upravnog odbora Siniša Kajmaković izjavio je da je izuzetno zadovoljan ishodom zajednički održanog sastanka sa predstavnicima Inspektorata Republike Srpske. Naglasio je da se zakon mora poštovati, te da korisnici muzičkih djela ne mogu izbjeći plaćanje naknade za prava izvođača muzičkih djela i prava proizvođača fonograma.

(preuzeto sa atvbl.com)

Categories: VIJESTI