Predstavnici FONOGRAM-a i Udruženja hotelijera i restoratera u Bosni i Hercegovini (UHR) svečano su zaključili Kolektivni ugovor o uslovima za korištenje muzičkih djela u ugostiteljskim i smještajnim objektima u Bosni i Hercegovini sa tarifom odgovarajućih naknada.

Ugovor je u ime FONOGRAM-a zaključio Ahmed Švrakić, predsjednik Upravnog odbora FONOGRAM-a, a u ime UHR-a Amir Hadžić, predsjednik.

Temeljem Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, kolektivni ugovor počinje važiti za sve istovrsne korisnike autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije 15. dana od dana njegove objave u “Službenom glasniku BiH”, što znači da će i nova tarifa za ovu kategoriju korisnika tada stupiti na snagu.

Shodno danas zaključenom kolektivnom ugovoru, u skorijem periodu očekujemo veći broj zaključenih ugovora sa pojedinačnim korisnicima iz ove kategorije.

Objavljen tekst ugovora možete pogledati OVDJE..

Categories: VIJESTI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.