Informacija za korisnike muzičkih djela iz oblasti pružanja ugostiteljskih usluga i usluga smještaja (hoteli, restorani, kafići, kafe barovi, slastičarne i sl.)

Poštovani,

Na prvom mjestu ističemo da smo svjesni situacije i poteškoća sa kojima se susreću svi naši korisnici, te se trudimo da u okviru zakonom dopuštenog urednimo međusobna davanja, uzimajući u obzir poziciju svakog pojedinačnog korisnika, i da zajednički u duhu solidarnosti podnesemo izazove pred koje smo postavljeni.

U smislu prednjeg obavještavamo sve pojedinačne korisnike koji su do proglašenja vanrednog stanja, odnosno do donošenja mjere zabrane rada od strane nadležnih organa, izvršili izmirenje godišnje obaveze za 2020. godinu prema našem Udruženju, da će prema isti po prestanku opisanog stanja biti izdato knjižno odobrenje kojim će se izvršiti umanjenje predmetne obaveze, srazmjerno broju mjeseci koji nisu radili, te omogućiti povrata dijela iznosa za mjesece u kojima nisu radili, ili će im se taj dio računati kao pretplata za naredni period (zavisno za šta se pojedinačni korisnik odluči).

Što se tiče korisnika koji imaju zaključene pojedinačne ugovore, a koji su do proglašenja vanrednog stanja, odnosno do donošenja mjere zabrane rada od strane nadležnih organa, nisu zaprimili godišnju fakturu, ovim putem ih obavještavamo da po prestanku opisanog stanja biti će izdata faktura, umanjenja za iznos, srazmjerno broju mjeseci u kojima je im je bio onemogućen rad.

Želimo svima skupa da ostanemo dobro i zdravo uz nadu da ćemo se svi brzo vratiti normalnom životu i poslovanju.

Categories: VIJESTI