Na osnovu člana 23. Statuta Udruženja za zaštitu prava proizvođača fonograma „FONOGRAM“, Predsjednica Skupštine objavljuje:

POZIV I OBAVJEŠTENJE  ČLANOVIMA FONOGRAM-a

Obavještavamo Vas da će 2.redovna Skupština Udruženja FONOGRAM biti održana u srijedu, 13.07.2016. godine, sa početkom u 14 h u prostorijama PC WOG (Jošanička 55, Vogošća).

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda, imenovanje radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača
  2. Godišnji izvještaj sa finansijskim izvještajem za 2015.godinu i finansijski plan za 2017. godinu
  3. Razrješenje i imenovanje određenih članova UO FONOGRAMA-a
  4. Usvajanje seta pravilnika i poslovnika o radu Skupštine
  5. Razno

Svi potrebni materijali dostupni su u sjedištu FONOGRAM-a (Jošanička 55) i biće objavljeni na našoj internet stranici www.fonogram.org.

 

S poštovanjem,

Udruženje “FONOGRAM”

Predsjednica Skupštine

Svjetlana Guja

Categories: VIJESTI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.