Plaćanje ugovorne naknade za sve korisnike vrši se isključivo na žiro račun FONOGRAM-a kod:
RAIFFEISEN BANKE, TRN: 1610000127920022, a na osnovu faktura izdatih isključivo od strane FONOGRAMA-a.

Molimo sve korisnike kojima se u ime FONOGRAM-a obrati bilo koje lice koje se ne predstavi svojom legitimacijom ili ovlaštenjem izdatim isključivo od strane FONOGRAM-a, ili zahtijeva bilo kakve uplate novca na transakcijske račune drugačije od navedenog, ili pak plaćanje naknade putem priznanica ili „na ruke“, da istog trenutka kontaktiraju najbližu policijsku stanicu i FONOGRAM.

Categories: AKTUELNO