FONOGRAM je Udruženje za zaštitu prava proizvođača fonograma. Kao novo, relativno mlado udruženje, FONOGRAM je osnovan u decembru 2014. godine. Udruženje već nepune dvije godine uspješno funkcioniše, te je upisano u registar udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod brojem 1681 Knjiga I Registra, br: UP08-07-1-2388/14.

Izmjene i dopune Statuta FONOGRAMA-a (od 29.05.2015.), koji je usklađen sa odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Zakona o udruženjima i fondacijama je registrovan Rješenjem Ministarstva.Organe FONOGRAMA-a čine:

  • Skupština,
  • Upravni odbor,
  • Nadzorni odbor,
  • Stručna služba i direktor Stručne službe,
  • Direktor udruženja.

Prema Statutu FONOGRAM-a Skupštinu Udruženja čine svi redovni članovi Udruženja s jednakim pravom glasa.
Upravljačke strukture FONOGRAM-a, po Statutu čine: Skupština Udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Skupština FONOGRAM-a:
– Svjetlana Guja predsjednik Skupštine

Upravni odbor FONOGRAM-a:
– Ahmed Švrakić, predsjednik
– Dragan Dmitruk, potpredsjednik
– Mirko Pavić, član
– Senad Trumić, član
– Jasmin Ferović, član
– Siniša Kajmaković , član
– Mirsad Jašarević, član

Nadzorni odbor FONOGRAM-a:
– Nedžad Galijašević, predsjednik
– Edin Muftić, član
– Fuad Trumić, član

Stručna služba FONOGRAM-a:
– Emir Haljković, direktor 
– Almir Sućeska, šef odjela za analizu i obradu podataka, raspodjelu i distribuciju i međunarodnu saradnju Udruženja