U kongresnoj sali hotela Europe, 09.12.2016. godine održana je Skupština FONOGRAM-a.

Pored usvajanja statuta i internih akata Udruženja konstatovan je veliki napredak u radu od prošle sjednice koja je održana u julu ove godine.

Sam tok sjednice, donesene odluke i zaključci su i ovaj put pokazali da su proizvođači fonograma u BiH jedinstveni i odlučni u borbi za zaštitu svojih prava.

Categories: NOVOSTI