19.12.2016. godine Udruženje “FONOGRAM” zaključilo je Aneks br.1 Kolektivnog ugovora o utvrđivanju tarife za plaćanje naknade za javno saopštavanje fonograma za djelatnost ugostiteljstva sa reprezentativnim udruženjem – Udruženjem hotelijera i restoratera u BiH.

Razlog potpisivanja navedenog Aneksa ima za cilj efikasniju zaštitu fonogramskih prava i djelovanje prema korisnicima iz ove oblasti.

Aneks ugovora objavljen je u Službenom glasniku BiH, broj 94/16 od 23.12.2016. godine

Categories: NOVOSTI