Obrasci za korisnike


UGOVOR O ISKLJUČIVOM USTUPANJU FONOGRAMSKIH IMOVINSKO-PRAVNIH OVLAŠTENJA

PRISTUPNICA – PRAVNA LICA

PRISTUPNICA – FIZIČKA LICA

OBRAZAC ZA PRIJAVU FONOGRAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published.